● ...
● ...
اطلاعات تماس

آدر س : ایران ، مشهد ، بزرگراه آسیایی (سنتو) کیلومتر 5  ازادی131  شرکت ظریف    

فاکس :  0511.6512567

تلفن مستقیم مدیریت: 0511.6512582

تلفن دفتر تهران  021.66977018

تلفن واحد شماره 2 در مشهد: 05112672951/2

همراه : 09151150791 - 09121112362

ایمیل : info@zarifco.com       پیام کوتاه 10005116512567

آدر س : ایران ، مشهد ، بزرگراه آسیایی (سنتو) کیلومتر 5  ازادی131  شرکت ظریف    

فاکس :  0511.6512567

تلفن مستقیم مدیریت: 0511.6512582

تلفن دفتر تهران  021.66977018

تلفن واحد شماره 2 در مشهد: 05112672951/2

همراه : 09151150791 - 09121112362

ایمیل : info@zarifco.com       پیام کوتاه 10005116512567

تماس با ماSend