● ...
● ...
 

 

ليست قيمت محصولات بردوتي ظريف از تاريخ 15/1/88
رديف
نوع محصول
مدل
طرح
نوع موتور
قيمت كارخانه
1
يخچال انسي
600
رنگ پودري با سرخانه
خارجي
1/700/000
2
يخچال انسي
600
رنگي صدفي با سردخانه
خارجي
1/800/000
3
يخچال انسي
1000
رنكژگ با سردخانه و آبسردكن دار
خارجي
2/550/000
4
يخچال انسي
1000
رنگ صدفي با سردخانه و آبسردكن دار
خارجي
2/700/000
5
يخچال انسي
1400
رنگ پودري ساده با سردخانه
خارجي
3/150/000
6
يخچال انسي
1400
رنگ پودري ساده بدون سردخانه (سايد)
خارجي
3/150/000
7
فريزر 8 كشو
1400
رنگ پودري ساده (سايد)
خارجي
3/250/000
8
يخچال انسي
1400
صدفي (ساده)
خارجي
3/250/000
9
فريزر 8 كشو
1400
صدفي (سايد)
خارجي
3/350/000
10
يخچال انسي
1400
صدفي (سايد) باآبسرد كن سوپر صادراتي
خارجي
3/350/000
11
يخچال انسي
1400
رنگ پودري ساده آبسرد كن سوپر صادراتي
خارجي
3/250/000
12
يخچال فريزر 60*40
2000
ساده رنگ پودري دستگيره رويال
خارجي
4/250/000
13
يخچال فريزر 60*40
2000
صدفي با دستگيره رويال
خارجي
4/350/000
14
يخچال فريزر 60*40
2000
صدفي با دستگيره رويال آبسردكن دار سوپر صادراتي
خارجي
4/500/000
15
يخچال فريزر 2+14
1800
رنگ پودري با دستگيره S
خارجي
3/600/000
16
يخچال فريزر 2+14
1800
صدفي با دستگيره S
حارجي
3/700/000
 
يخچال فريزر 2+14
1800
صدفي با دستگيره S سوپر صادراتي
خارجي
3/800/000
 
توضيحات :
1.      اين محصولات در رنگ هاي متفاوت بوده و از رنگهاي پودري الكترواستانيك با ضخامت 80 ميكرون و با حرارت 200 درجه سانتيگراد بهره مي برد.
2.      اين محصولات از عايق فوم پلي اورتان بهره برده و مجهز به كمپرسورهاي ترپيكال با مصرف انرژي پايين و گاز R134a مي باشد.
3.      به قيمت هاي فوق 3% عوارض قانوني اضافه مي گردد و محل تحويل محصول درب شركت لوازم خانگي ظريف واقع در كيلومتر 5 جاده آسيايي مي باشد.
4.      محصولات اين كارخانه داراي 30 ماه ضمانت گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش مي باشد.

 

ليست قيمت محصولات بردوتي ظريف از تاريخ 15/1/88
رديف
نوع محصول
مدل
طرح
نوع موتور
قيمت كارخانه
1
يخچال انسي
600
رنگ پودري با سرخانه
خارجي
1/700/000
2
يخچال انسي
600
رنگي صدفي با سردخانه
خارجي
1/800/000
3
يخچال انسي
1000
رنكژگ با سردخانه و آبسردكن دار
خارجي
2/550/000
4
يخچال انسي
1000
رنگ صدفي با سردخانه و آبسردكن دار
خارجي
2/700/000
5
يخچال انسي
1400
رنگ پودري ساده با سردخانه
خارجي
3/150/000
6
يخچال انسي
1400
رنگ پودري ساده بدون سردخانه (سايد)
خارجي
3/150/000
7
فريزر 8 كشو
1400
رنگ پودري ساده (سايد)
خارجي
3/250/000
8
يخچال انسي
1400
صدفي (ساده)
خارجي
3/250/000
9
فريزر 8 كشو
1400
صدفي (سايد)
خارجي
3/350/000
10
يخچال انسي
1400
صدفي (سايد) باآبسرد كن سوپر صادراتي
خارجي
3/350/000
11
يخچال انسي
1400
رنگ پودري ساده آبسرد كن سوپر صادراتي
خارجي
3/250/000
12
يخچال فريزر 60*40
2000
ساده رنگ پودري دستگيره رويال
خارجي
4/250/000
13
يخچال فريزر 60*40
2000
صدفي با دستگيره رويال
خارجي
4/350/000
14
يخچال فريزر 60*40
2000
صدفي با دستگيره رويال آبسردكن دار سوپر صادراتي
خارجي
4/500/000
15
يخچال فريزر 2+14
1800
رنگ پودري با دستگيره S
خارجي
3/600/000
16
يخچال فريزر 2+14
1800
صدفي با دستگيره S
حارجي
3/700/000
 
يخچال فريزر 2+14
1800
صدفي با دستگيره S سوپر صادراتي
خارجي
3/800/000
 
توضيحات :
1.      اين محصولات در رنگ هاي متفاوت بوده و از رنگهاي پودري الكترواستانيك با ضخامت 80 ميكرون و با حرارت 200 درجه سانتيگراد بهره مي برد.
2.      اين محصولات از عايق فوم پلي اورتان بهره برده و مجهز به كمپرسورهاي ترپيكال با مصرف انرژي پايين و گاز R134a مي باشد.
3.      به قيمت هاي فوق 3% عوارض قانوني اضافه مي گردد و محل تحويل محصول درب شركت لوازم خانگي ظريف واقع در كيلومتر 5 جاده آسيايي مي باشد.
4.      محصولات اين كارخانه داراي 30 ماه ضمانت گارانتي و 10 سال خدمات پس از فروش مي باشد.